Συγγραφείς: Ίλια Ομποντόφσκυ (Ilya Obodovskiy) 

Μετάφραση – Επιστημονική Επιμέλεια:

Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα (Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ)

Κίτης, Γεώργιος (Καθηγητής, Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ)

Κόκκορης, Μιχαήλ (Καθηγητής ΣΕΜΦΕ, Ε.Μ.Π.)

Στούλος, Στέλιος (Καθηγητής, Τμ. Φυσικής, Α.Π.Θ)

Περιγραφή

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην επίδραση των μικρών δόσεων επί του ανθρώπινου σώματος. Προκειμένου να κατανοήσουμε τις βασικές επιδράσεις της ακτινοβολίας στον άνθρωπο, το βιβλίο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα πεδία της Ατομικής, Μοριακής, Πυρηνικής Φυσικής καθώς και της Βιολογίας και της Βιοχημείας. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε θέματα τα οποία η υπάρχουσα βιβλιογραφία αγνοεί ή δεν τα εξετάζει στο απαιτούμενο βάθος. 

Τα οφέλη της ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την ανθρωπότητα αντικατοπτρίζονται στο ευρύ φάσμα τεχνολογιών ακτινοβολιών με εφαρμογές στην επιστήμη, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τον πολιτισμό, τη τέχνη, την εγκληματολογία, και την πλέον σημαντική από όλες, την Ιατρική. Το βιβλίο “Ραδιενέργεια και Ακτινοβολίες: Βασικές αρχές, Εφαρμογές, Κίνδυνοι και Ασφάλεια”, παρέχει πληροφορίες που αφορούν την χρήση της ακτινοβολίας στη σύγχρονη ζωή, τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Περιγράφονται πειράματα επιδράσεων των μικρών δόσεων σε βακτήρια,μύκητες, φύκια, έντομα, φυτά και ζώα. Ιατρικά πειράματα σε ανθρώπους είναι απάνθρωπα και ηθικώς επιλήψιμα. Επιπλέον, το βιβλίο αναλύει τα υπάρχοντα, πραγματικά αποτελέσματα ακτινοβολίας από τους επιζώντες της Hirishima και του Nagasaki, του Chernobyl και της Fukushima, εξετάζει μελέτες επίδρασης ακτινοβολίας σε ασθενείς, σε ακτινολόγους, σε πληρώματα αεροπορικών πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, σε αστροναύτες, σε μεταλλωρύχους ουρανίου, σε εργαζόμενους της πυρηνικής βιομηχανίας και σε στρατιωτικούς, εκτεθειμένοι όλοι σε ιοντίζουσα ακτινοβολία σε επαγγελματική βάση, καθώς και στον πληθυσμό των διαφόρων χωρών που δέχονται υψηλή έκθεση από το περιβάλλον.

Στόχος του συγγραφέα είναι, η μελέτη του παρόντος βιβλίου να συμβάλει στον περιορισμό της κουλτούρας του φόβου απέναντι στη ραδιενέργεια και τις ακτινοβολίες, η οποία επικράτησε στη δημόσια σφαίρα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Βασικά χαρακτηριστικά

 -Ερευνά την επιστήμη των ακτινοβολιών και τις επιπτώσεις των τεχνολογιών ακτινοβολίας και βιολογικών διεργασιών.

– Αναλύει τις θεμελιώδεις διαδικασίες αλληλεπίδρασης ύλης και ακτινοβολίας.

– Συνοψίζει τις βασικές πληροφορίες για τον ιονισμό των εσωτερικών φλοιών και των επιπτώσεών τους στην ύλη και τις βιολογικές δομές.

– Συζητά κβαντικες έννοιες στη βιολογία και αποσαφηνίζει τη σπουδαιότητα της επιγενετικής στις ραδιολογικές διεργασίες.

– Συμπεριλαμβάνει αναφορές σε μελέτες-περίπτωσης με επίκεντρο ανθρώπους που δέχθηκαν ακτινοβολία σε χαμηλές δόσεις και τις επιπτώσεις που καταγράφονται στη βιβλιογραφία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1. Ιδιαιτερότητες των Διαδικασιών του Μικροκόσμου 3

Κεφάλαιο 2. Πυρήνες και Πυρηνικές Ακτινοβολίες 41

Κεφάλαιο 3. Πιθανότητα και ενεργειακοί νόμοι των σωματιδιακών σκεδάσεων 63

Κεφάλαιο 4. Ιονισμός και Διέγερση Ατόμων και Μορίων 87

Κεφάλαιο 5. Αλληλεπίδραση Φορτισμένων Σωματιδίων με την Ύλη 103

Κεφάλαιο 6. Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας γάμμα με την Ύλη 137

Κεφάλαιο 7. Αλληλεπίδραση των νετρονίων με την ύλη 151

Κεφάλαιο 8. Στοιχειώσεις Διαδικασίες Μετασχηματισμού της Ενέργειας της Ακτινοβολίας στην Ύλη 161

Κεφάλαιο 9. Σύνδεση Ηλεκτρονίου 175

Κεφάλαιο10. Διάχυση και Μετατόπιση Φορτίων 185

Κεφάλαιο11. Ανασύνδεση Φορτίων 197

Κεφάλαιο12. Φωταύγεια 207

Κεφάλαιο13. Μοριακή Χαλάρωση 221

Κεφάλαιο14. Ανίχνευση Ακτινοβολίας 229

Κεφάλαιο15. Σχηματισμός και διάχυση των ατελειών σε κρυστάλλου 239

Κεφάλαιο16. Χημικές Διεργασίες Υπό την Επίδραση Ακτινοβολίας 247

Μέρος ΙΙ 

Εφαρμογές

Κεφάλαιο17. Πηγές ραδιονουκλιδίων ιοντίζουσας ακτινοβολίας 259

Κεφάλαιο18. Επιταχυντές 275

Κεφάλαιο19. Πηγές νετρονίων 289

Κεφάλαιο 20. Πυρηνικές τεχνικές για την ανάλυση της σύστασης της ύλης 293

Κεφάλαιο 21. Το φαινόμενο Mössbauer 303

Κεφάλαιο 22. Μέθοδοι περίθλασης κρυστάλλων για τη διερεύνηση της δομής της ύλης 313

Κεφάλαιο 23. Βιομηχανικές Τεχνολογίες Ακτινοβολίας 321

Κεφάλαιο 24. Η Ακτινοβολία στην Σύνθεση και Μετατροπή Υλικών 329

Κεφάλαιο 25. Εισαγωγή ατελειών στους ημιαγωγούς μέσω ακτινοβολίας 337

Κεφάλαιο 26. Ακτινοβολία για Έλεγχο και Δοκιμές 345

Κεφάλαιο 27. Ακτινοβολία-Χημικές Νανοτεχνολογίες 349

Κεφάλαιο 28. Πηγές Ατομικής Ενέργειας 359

Κεφάλαιο 29. Θεμελιώδη της Επιστήμης Ακτινοβόλησης Υλικών 365

Κεφάλαιο 30. Αποστείρωση με Ακτινοβολία 371

Κεφάλαιο 31. Διάγνωση με Ακτινοβολία στην Ιατρική 379

Κεφάλαιο 32. Ακτινοθεραπεία 387

Μέρος ΙΙΙ

Κίνδυνοι και ασφάλεια

Κεφάλαιο 33. Βασικά Βιοχημείας 399

Κεφάλαιο 34. Βασικά Βιολογίας 429

Κεφάλαιο 35. Επίδραση της Ακτινοβολίας σε Βιολογικές Δομές. Μεταλλαξογένεση από Ακτινοβολία 447

Κεφάλαιο 36. Καρκινογένεση και Μεταλλαξογένεση από Ακτινοβολία 473

Κεφάλαιο 37. Πειράματα σε Βακτήρια, Φυτά, Μύκητες, Ιστούς και Ζωικές Καλλιέργειες 491

Κεφάλαιο 38. Επιδημιολογική Μέθοδος Αξιολόγησης της Ακτινολογικής Δράσης στον Άνθρωπο 499

Κεφάλαιο 39. Η πρώιμη ιστορία της φθοράς από ακτινοβολία 507

Κεφάλαιο 40. Εποχή του Ραδίου 515

Κεφάλαιο 41. Πειράματα Aκτινοβολίας σε Ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες 525

Κεφάλαιο 42. Συμβάντα Ακτινοβολίας μετά την Ανακάλυψη της Σχάσης 533

Κεφάλαιο 43. Οι Άνθρωποι που Επέζησαν Από τον Ατομικό Βομβαρδισμό της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι 545

Κεφάλαιο 44. Στρατιωτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ενέργειας 555

Κεφάλαιο 45. Πληθυσμός και Προσωπικό Ακτινοβολημένο λόγω Πυρηνικών Δοκιμών 567

Κεφάλαιο 46. Οι Πυρηνικοί Υπάλληλοι 575

Κεφάλαιο 47. Ραδόνιο. Μεταλλωρύχοι Ουρανίου και Παγκόσμιος Πληθυσμός 591

Κεφάλαιο 48. Πλήρωμα και Επιβάτες Πτήσεων Μεγάλων Αποστάσεων. Αστροναύτες 603

Κεφάλαιο 49. Ακτινολόγοι και Ασθενείς υπό Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Διαδικασίες 613

Κεφάλαιο 50. Πληθυσμός και Εκκαθαριστές μετά το Ατύχημα στον Πυρηνικό Σταθμό του Chernobyl 621

Κεφάλαιο 51. Πυρηνικό Ατύχημα στον Πυρηνικό σταθμό Fukushima 629

Κεφάλαιο 52. Πληθυσμός που Ζει στην Περιοχή των Πυρηνικών Εγκαταστάσεων 635

Κεφάλαιο 53. Κάτοικοι Περιοχών με Υψηλή Ακτινοβολία Φυσικού Υποστρώματος 639

Κεφάλαιο 54. Όρμηση Ακτινοβολίας. Η Αναγκαιότητα της Ακτινοβολίας 649

Κεφάλαιο 55. Εσωτερική Δοσιμετρία 661

Κεφάλαιο 56. Σύγκριση του Κινδύνου Ακτινοβολίας με τους Κινδύνους Άλλων Τύπων 667

Βιβλιογραφία

Περαιτέρω μελέτη

Μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα περιεχομένων εδώ.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Ο Ilya Obodovskiy αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Μηχανικών και Φυσικής της Μόσχας (MEPhI) όπου για περισσότερα από 40 χρόνια ακολούθησε δίδαξε και εργάστηκε ερευνητικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανίχνευση και τη μέτρηση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας στην ύλη. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε σπινθηριστές κρυστάλλων αλκυλαλογονιδίων.  Για μακρές χρονικές περιόδους το βασικό ερευνητικό αντικείμενο τόσο του ιδίου όσο και του εργαστηρίου του ήταν διεργασίες της ακτινοβολίας εντός υγρών και στερεών ευγενών αερίων.

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι δημοσιευμένα σε περισσότερες από 70 εργασίες, ενώ μαζί με τους συνεργάτες του έλαβε αρκετά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Προσκλήθηκε επίσης ως εμπειρογνώμονας να ερευνήσει κάποιο περιβάλλον ακτινοβολίας στις περιοχές των υπόγειων πυρηνικών εκρήξεων. Στη δεκαετία του 1990 ο Dr Obodovskiy ενδιαφέρθηκε για τις φυσικοχημικές μεθόδους ανίχνευσης κινδύνων μεταλλάξεων και καρκίνου. Ως εκ τούτου, έχει διαχειρισθεί διάφορα εθνικά και διεθνή συνεργατικά έργα, ιδίως το Έργο του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας.