Συγγραφείς: Rodolphe Antoni & Laurent Bourgois 

  • Πληροφορίες

Περιγραφή

Το βιβλίο περιγράφει την αλληλεπίδραση της ζωντανής ύλης με τα φωτόνια, νετρόνια, φορτισμένα σωματίδια, ηλεκτρόνια και ιόντα. Οι συγγραφείς, ως ειδικοί στην ακτινοπροστασία, καταθέτουν τη γνώση και την πολυετή εμπειρία τους στη μελέτη των ιοντιζουσών ακτινοβολιών και των πειραμάτων στους τομείς της δοσιμετρίας και της θωράκισης ακτινοβολίας, της ιατρικής φυσικής αλλά και των εφαρμογών των ακτινοβολιών στη βιομηχανία και την έρευνα. Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι βασικές (φυσικές) έννοιες της δοσιμετρίας και της ακτινοπροστασίας, σε συνδυασμό με εφαρμοσμένες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από φοιτητές, ερευνητές, μηχανικούς και τεχνικούς για την εκτίμηση του κινδύνου των ακτινοβολιών καθώς και για την ανάπτυξη μέτρων προστασίας. Οι συγγραφείς προσφέρουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και ύλης παράλληλα με τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία και χρήσιμους πίνακες δεδομένων που επιτρέπουν την αντιμετώπιση πλήθους προβλημάτων σχετικά με θέματα ραδιοπροστασίας και ακτινοφυσικής. Επίσης, αναφέρονται πολυάριθμες αριθμητικές εφαρμογές που οδηγούν τον αναγνώστη σε βαθύτερη εξοικείωση, εστιάζοντας στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας στους τομείς της ακτινοπροστασίας και της δοσιμετρίας.

Ένα πολύτιμο βοήθημα που πραγματεύεται πληθώρα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ακτινοβολίας από επιταχυντές, εγκαταστάσεις ακτίνων Χ, σφραγισμένες πηγές ακτινοβολίας, δοσιμετρία καθώς και προσομοιώσεις Monte Carlo στη μελέτη ακτινοβολιών. Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και παρέχει πολλά απλά παραδείγματα. Το δεύτερο μέρος, που μπορεί να παραληφθεί από τον μη ειδικό, στοχεύει στην περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων εισάγοντας και τον απαραίτητο μαθηματικό φορμαλισμό. Στο βιβλίο αναλύονται όλες οι θεμελιώδεις έννοιες ακτινοβολιών και ραδιοπροστασίας, ώστε να περιγραφούν πλήρως η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με διάφορα υλικά καθώς και οι μέθοδοι ακτινοπροστασίας στη βιομηχανία, την ιατρική φυσική αλλά και την καθαρή έρευνα. Τέλος, εξετάζονται ορισμένες πιο εξειδικευμένες εφαρμογές που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια, όπως ιδιαίτερα ισχυρές πηγές λέιζερ και μελλοντικοί επιταχυντές σωματιδίων.

 

Μοιραστείτε