Συγγραφείς:  Τασούλα Τσιλιμένη, Παναγιώτα Μηκέ, Θεοδώρα Τσιβούλη

Σειρά: Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας 

  • Πληροφορίες

Περιγραφή

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικότερους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με δεδομένο ότι η παιδική λογοτεχνία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών, της μνήμης, της συλλογιστική ς και της κριτικής σκέψης, στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός Ερευνητικού Προγράμματος του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνθήκες πραγματικής τάξης από έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων έχει γίνει αντικείμενο διερεύνησης πολλών επιστημονικών ερευνών και θέμα πολλών λογοτεχνικών βιβλίων. Με δεδομένο ότι η λογοτεχνία αποτελεί προϊόν έμπνευσης και δημιουργίας ενός συγγραφέα, αλλά και τεκμήριο μιας συγκεκριμένης στιγμής του πολιτισμικού γίγνεσθαι, μέσω του παρόντος βιβλίου, επιχειρείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός Ερευνητικού Προγράμματος που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύρια επιδίωξη της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών

Το βιβλίο περιέχει αφενός εν συντομία το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για όρους και είδη της παραβατικότητας, αφετέρου την εφαρμογή διδακτικών προτάσεων με λογοτεχνικά βιβλία που δίνουν το έναυσμα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη να σταθούν δημιουργικά, κριτικά και αναστοχαστικά σε ζητήματα ιδεολογίας και αξιών και σε τρόπους διαχείρισής τους. Ειδικότερα αναδεικνύεται η έννοια της παραβατικής συμπεριφοράς, οι αιτίες και συνθήκες εμφάνισής της, οι λόγοι ανατροπής στερεότυπης στάσης απέναντι σε ηθικές αξίες αλλά και τρόποι κατανόησης και κριτικής στάσης απέναντι σε παραβατικά άτομα.

 

Συγγραφείς

Η Τασούλα Τσιλιμένη, είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του ίδιου πανεπιστημίου. Διευθύνει το ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ (keimena.ece.uth.gr). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής. Παράλληλα ασχολείται με τη συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και ενήλικες.

Η Παναγιώτα Μικέ, είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ο.Φ.Α (Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων της Αφήγησης). Άρθρα και έρευνές της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και στη διερεύνηση της κριτικής σκέψης των παιδιών.

Η Θεοδώρα Τσιβούλη, είναι νηπιαγωγός και υποψήφια διδάκτορας του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπι-στημιου Θεσσαλίας. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού, και μέλος του Π.Ο.Φ.Α. (Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων της Αφήγησης). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν γενι-κόττερα θέματα της παιδικής λογοτεχνίας και εστιάζουν στα σύγχρονα περιοδικά για παιδιά. Άρθρα και έρευνές της έχουν δημοσιευθεί σε συνέδρια,ελληνικά και διεθνή.

 

Μοιραστείτε