• Βιογραφικό
  • Bιβλία

Βιογραφικό

Nathaniel David Mermin (1935) είναι  φυσικός στερεάς κατάστασης στο πανεπιστήμιο Cornell, γνωστός για το ομώνυμο θεώρημα Mermin-Wagner , την εφαρμογή του όρου ” boojum ” στην υπερπληροφόρηση ,

Ο Mermin ήταν ο πρώτος που σημείωσε πως η κατάσταση των τριών σωματιδίων GHZ καταδεικνύει ότι καμία τοπική κρυμμένη μεταβλητή θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει τους κβαντικούς συσχετισμούς.  Μαζί με τον Asher Peres , εισήγαγε την απεικόνιση της κβαντικής συνάφειας και εφάρμοσε τη φράση “κλείστε και υπολογίστε!” για να χαρακτηρίσει τις απόψεις πολλών φυσικών σχετικά με την ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής . Το 2012, υποστήριξε την ερμηνεία που είναι γνωστή ως Quantum Bayesianism ή QBism .

 

Bιβλία