Συγγραφέας: Μάρκ Τόμσον 

  • Πληροφορίες

Περιγραφή

Το βιβλίο Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική τού  Mark Thomson (Πανεπιστήμιο του Cambrigde) αποτελεί ένα πλήρες και ενημερωμένο εγχειρίδιο που καλύπτει όλες τις πτυχές της σύγχρονης φυσικής υψηλών ενεργειών. Το βιβλίο περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη σύνδεση μεταξύ των θεωρητικών και πειραματικών εξελίξεων συμπεριλαμβανομένης της σχετικά πρόσφατης ανακάλυψης του μποζονίου Higgs στον LHC. Παρέχει στον αναγνώστη μια περιεκτική περιγραφή του Καθιερωμένου Μοντέλου της σωματιδιακής φυσικής, κατάδηλη τόσο για, προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές που ενδιαφέρονται· για τη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων και τη σωματιδιακή αστροφυσική. Η θεωρία εισάγεται με εύληπτο τρόπο ενώ ταυτόχρονα δίνεται ο απαραίτητος μαθηματικός φορμαλισμός που θα βοηθήσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επιπλέον, ένα πλήθος παραδειγμάτων επιτρέπει στους σπουδαστές να συνδέσουν τη μαθηματική περιγραφή και το θεωρητικό πλαίσιο με τα σύγχρονα πειράματα στο CERN και άλλα εργαστήρια σωματιδιακής φυσικής. Οι ασκήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου, με ποικίλο βαθμό δυσκολίας, παρέχουν στον αναγνώστη μια βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο. Ένα απαραίτητο σύγγραμμα για όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει σε βάθος τη θεμελιώδη φυσική και να ασχοληθεί ερευνητικά με αυτό το συναρπαστικό πεδίο της επιστήμης.

Ένα χρήσιμο προπτυχιακό εγχειρίδιο που παρέχει μια εξαιρετική εισαγωγή σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τομείς της σύγχρονης φυσικής. Συνδυάζει μια παιδαγωγική προσέγγιση που ξεκινάει από τις βασικές αρχές και παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις στη φυσική των σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης του μποζονίου Higgs. Συνιστάται ανεπιφύλακτα τόσο για μαθητές όσο και για δασκάλους.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή, 1
2 Βασικές έννοιες, 35
3 Ρυθμοί διάσπασης και ενεργές διατομές, 67
4 Η εξίσωση Dirac , 93
5 Αλληλεπίδραση μέσω ανταλλαγής σωματιδίων, 133
7 Ελαστική σκέδαση ηλεκτρονίου ­ πρωτονίου, 187
8 Βαθειά ανελαστική σκέδαση, 209
9 Συμμετρίες και το μοντέλο των κουάρκ, 241
10 Κβαντική Χρωμοδυναμική (QCD), 283
11 Ασθενής αλληλεπίδραση, 331
12 Ασθενής αλληλεπίδραση λεπτονίων, 357
13 Νετρίνο και ταλαντώσεις νετρίνου, 383
14 Παραβίαση CP και ασθενείς αδρονικές αλληλεπιδράσεις, 425
15 Ηλεκτρασθενής ενοποίηση, 477
16 Ηλεκτρασθενής ενοποίηση, 501
17 Το μποζόνιο Higgs, 537
18 Πέρα απο το Καθιερωμένο Πρότυπο, 583

Παραρτήματα
Π2 Εξίσωση Dirac 601
Π2.1 Μαγνητική ροπή φερμιονίου Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Π2.2 Το συναλλοίωτο της εξίσωσης Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Π2.3 Τετρα­διανυσματικό ρεύμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Π3 Αδρόνια χαμηλής μάζας 611
Π4 Καταστάσεις πόλωσης μποζονίων βαθμίδας 615
Π5 Θεώρημα Noether 627
Π6 Μη­Αβελιανές θεωρίες βαθμίδας 631
Περαιτέρω διάβασμα 641
Βιβλιογραφία 640

 

Μοιραστείτε