Χρήστος Λιούτας

  • Βιογραφικό

Βιογραφικό

Ο Χρήστος Β. Λιούτας είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Αποφοίτησε από το 5ο γυμνάσιο αρρένων Θεσσαλονίκης το 1972 και πήρε πτυχίο από το τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. το 1977. Το 1983 πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.S.) από το πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Φυσικής – Ραδιοηλεκτρολογίας και το 1991 διδακτορικό δίπλωμα (Ph. D.) από το τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ.

Το ερευνητικό γνωστικό του αντικείμενο είναι: «Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Δομικές Ιδιότητες Στερεών» και στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται θέματα όπως η μελέτη, η επίλυση δομών και οι μετατροπές φάσεων από δεδομένα περίθλασης ηλεκτρονίων και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας συμβατικής και υψηλής διακριτικής ικανότητας (ηλεκτρονική κρυσταλλογραφία). Ο δομικός χαρακτηρισμός τεχνολογικού ενδιαφέροντος υλικών, ο χαρακτηρισμός ατελειών δομής και η μελέτη νανοδομών και νανοδομημένων υλικών (όπως οι νανοσωλήνες άνθρακα) με έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής εκτίμησης χαρακτηριστικών εικόνων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.

Η διδακτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος Φυσικής και μαθήματα κατευθύνσεων Φυσικής των Υλικών. Ταυτοχρόνως έχει συμμετάσχει στα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών: Π.Μ.Σ. «Φυσικής & Τεχνολογίας Υλικών», Δ.Π.Μ.Σ. «Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες», Δ.Π.Μ.Σ. «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών» και Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία Συντήρησης και Αποκατάστασης Μνημείων Πολιτισμού – Β’ Κατεύθυνση: Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών (Επιστήμη της Συντήρησης)», με διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την δομή των υλικών και τις τεχνικές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.