• Βιογραφικό
  • Bιβλία

Βιογραφικό

Ο John Adkins είναι ομότιμος συνεργάτης και πρώην Διευθυντής Σπουδών στη Φυσική. Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του John Adkins περιλαμβάνουν:

  • Κβαντικές διορθώσεις αγωγιμότητας
  • Φαινόμενα σήραγγας
  • Ελκυστική μεταφορά
  • Φυσική χαμηλής θερμοκρασίας
  • Υπεραγωγιμότητα.
  • Βραβείο Darton.
  • Συνεργάτης του Ινστιτούτου Φυσικής.
  • Μέλος του Αμερικανικού Ινστιτούτου Φυσικής.

Bιβλία