Ελένη Κονταξή

  • Βιογραφικό

Βιογραφικό

Η Ελένη Κονταξή σπούδασε Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας [Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης]. Υπήρξε υπότροφος του κληροδοτήματος Κίμωνος Πανταζόπουλου και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ηράκλειτος”. Είναι διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα διδακτικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη λογοτεχνία, και ειδικότερα την παιδικη και εφηβική λογοτεχνία, την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και τη λογοτεχνία της διασποράς. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει μελέτες σε περιοδικά.