Συγγραφείς: Παναγιώτης Κουμαράς, Θοδωρής Πιερράτος

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αφορά σε προτάσεις διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με την αξιοποίηση πειραμάτων και πειραματικών διαδικασιών με υλικά καθημερινής χρήσης. Απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους όσο και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρουσιάζονται αναλυτικά τρόποι αξιοποίησης των πειραμάτων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο (κυρίως) της διερευνητικής διδασκαλίας. Τα πειράματα που παρουσιάζονται, πολλά από τα οποία είναι πρωτότυπα ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούν υλικά καθημερινής χρήσης, καλύπτουν σχεδόν όλες τις θεματικές ενότητες που διατρέχουν τα αναλυτικά προγράμματα Φυσικών Επιστημών των δύο πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης του πειράματος, περιγράφεται το τι θα παρατηρηθεί κατά την επιτυχή εκτέλεση κάθε πειράματος καθώς και το πώς ερμηνεύεται. Σε πολλά από τα περιγραφόμενα πειράματα υπάρχουν κρίσιμες παρατηρήσεις, που προέκυψαν από την πολυετή παρακολούθηση των μαθητών, των φοιτητών και των εν ενεργεία εκαπιδευτικών στην εκτέλεση των πειραμάτων και των συνηθισμένων λαθών τους, για την επιτυχή εκτέλεση των πειραμάτων.  

Παρέχονται ιδέες διδακτικής αξιοποίησης των πειραμάτων για την εισαγωγή αλλά και την αξιολόγηση των κυριότερων, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα, εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Κάθε πείραμα συνοδεύεται από φωτογραφίες ή/και σχήματα και, για την πλειονότητα των πειραμάτων, από αντίστοιχη καταγραφή βίντεο.

Περιεχόμενα Βιβλίου

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι διαθέσιμα ΕΔΩ (περιλαμβάνουν συνδέσμους στα μαγνητοσκοπημένα πειράματα).

Η προεπισκόπηση του βιβλίου είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Βιογραφικά Συγγραφέων

Ο Θοδωρής Πιερράτος είναι εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2003 και από το 2012 είναι Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ευόσμου, Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στη Διδακτική της Φυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ και έχει διδάξει επί έξι χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.  

Ο Παναγιώτης Κουμαράς έχει εργαστεί 4 χρόνια στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ, 10 χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 28 χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. ως Καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν α) Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών, β) Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης, γ) Ιστορία των Φυσικών Επιστημών και δ) Εναλλακτικές απόψεις των μαθητών και πηγές της προέλευσής τους.