Ο Κωνσταντίνος Τάκης είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος (2003) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ποινικού Δικαίου (2006) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης απόφοιτος της Ελληνικής Φιλολογίας – κατεύθυνση γλωσσολογίας (2014) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2015 σπουδάζει στο Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Καποδιστριακού. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 2006.