Αυτή η ενότητα σκοπεύει όχι μόνο να σας συστήσει τους συγγραφείς που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των εκδόσεων της ΡΟΠΗΣ, αλλά επιπλέον να εγείρει τον ενθουσιασμό και να δώσει έναυσμα για έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους αναγνώστες μας και σε όσους ενδιαφέρονται για τον τρόπο που η επιστήμη/τεχνολογία πλάθουν την κοινωνία μας.

Alphabetically
Subject/Area
Canalez Jimena

Canalez Jimena

Peter Harrison

Peter Harrison

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Νέσα Κάρεϊ

Νέσα Κάρεϊ

Φώτης Καγγελάρης

Φώτης Καγγελάρης