Αυτή η ενότητα σκοπεύει όχι μόνο να σας συστήσει τους συγγραφείς που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των εκδόσεων της ΡΟΠΗΣ, αλλά επιπλέον να εγείρει τον ενθουσιασμό και να δώσει έναυσμα για έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους αναγνώστες μας και σε όσους ενδιαφέρονται για τον τρόπο που η επιστήμη/τεχνολογία πλάθουν την κοινωνία μας.

Alphabetically
Subject/Area
Edward Grant

Edward Grant

Hugh Aldersey-Williams

Hugh Aldersey-Williams

Mitch Winehouse

Mitch Winehouse

Στήβεν Γουάινμπεργκ

Στήβεν Γουάινμπεργκ

Τόγια Γώνη

Τόγια Γώνη