Αυτή η ενότητα σκοπεύει όχι μόνο να σας συστήσει τους συγγραφείς που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των εκδόσεων της ΡΟΠΗΣ, αλλά επιπλέον να εγείρει τον ενθουσιασμό και να δώσει έναυσμα για έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους αναγνώστες μας και σε όσους ενδιαφέρονται για τον τρόπο που η επιστήμη/τεχνολογία πλάθουν την κοινωνία μας.

Alphabetically
Subject/Area
John Adkins

John Adkins

Marina Abramovic

Marina Abramovic

Άλμπερτ Αινστάιν & Μιλεβά Μαριτς

Άλμπερτ Αινστάιν & Μιλεβά Μαριτς

Μπένεντικτ Άντερσον

Μπένεντικτ Άντερσον