Στη ΡΟΠΗ είμαστε παθιασμένοι με την δουλειά μας. Στοχεύουμε να εκδώσουμε βιβλία που εμείς οι ίδιοι απολαμβάνουμε να διαβάζουμε και που θα θέλαμε να προτείνουμε στους αναγνώστες μας. Επιδιώκουμε να διευρύνουμε την κοινή αντίληψη για τις θετικές επιστήμες δίνοντας έμφαση στα κοινά σημεία που μοιράζονται με άλλους τομείς, καθώς και να εξερευνήσουμε την εξέλιξη τους.
Επιπλέον, μας ενδιάφερει ο σχεδιασμός των βιβλίων μας, καθώς πιστεύουμε πως η τυπογραφία και το design είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάγνωση. Ιδιαίτερα, για τους σύγχρονους αναγνώστες που έχουν συνηθίσει την ανάγνωση κειμένων σε τόσες διαφορετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Η ΡΟΠΗ εστιάζει στα εξής πεδία

Διεπιστημονικότητα μεταξύ φυσικών επιστημών/τεχνολογίας και άλλων τομέων.

Το πρόγραμμα των εκδόσεων μας αφορά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες/τεχνολογία και στους τομείς των τεχνών, της φιλοσοφίας και της θεολογίας.

Σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε τίτλους από σημαντικούς διεθνείς εκδότες και από μικρούς ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους, αποτυπώνοντας ενδιαφέρουσες προτάσεις στον διάλογο επιστήμης/τεχνολογίας με τις τέχνες, την φιλοσοφία και άλλα πεδία.

Επίσης, σχεδιάζουμε να μεταφράσουμε στα αγγλικά δουλειές νέων Ελλήνων ακαδημαϊκών που ασχολούνται με τα παραπάνω θεματικά πεδία.

Τέλος, αποβλέπουμε να παρουσιάσουμε δοκίμια, άρθρα και διαλέξεις που είτε δεν έχουν μεταφραστεί είτε έχουν εκδοθεί πολλά χρόνια πριν αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

Ακαδημαϊκά εγχειρίδια

Το ευρύ κοινό συχνά θεωρεί τα ακαδημαϊκά εγχειρίδια βαρετά και απρόσωπα. Σχεδιάζουμε να εκδώσουμε μια σειρά ευχάριστων εγχειριδίων για διάφορα μαθήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς πιστεύουμε ότι τα εγχειρίδια πρέπει να προσφέρουν πληροφορίες με έναν αντισυμβατικό, πρωτότυπο τρόπο για να τραβούν την προσοχή των φοιτητών, όπως και να ελκύουν το ευρύ κοινό.

Μονογραφίες που δείχνουν τη σύνδεση ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την τέχνη.

Επίσης, το εκδοτικό μας πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει έργα εμπνευσμένα από ανακαλύψεις ή επιστήμονες που στοχεύουν να δείξουν πώς προκύπτει η επιστημονική πρόοδος, ενώ παράλληλα να υπογραμμίσουν ότι η επιστήμη δεν είναι μια μονοδιάστατη ιστορία επιτυχιών, αλλά οι αποτυχίες και τα λάθη έχουν παίξει εξίσου καταλυτικό ρόλο στην ιστορία της.