Άρτ Φρήντμαν (Art Friedman)

  • Βιογραφικό
  • Άλλα βιβλία

Βιογραφικό

Eίναι ένας δια βίου μαθητής της φυσικής. Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει τη μηχανική λογισμικού, τη διδασκαλία και τη γραφή. Έχει περάσει δεκαπέντε χρόνια ως προγραμματιστής μεταγλωττιστή για Hewlett Packard, και επί του παρόντος εργάζεται ανεξάρτητα ως σύμβουλος δεδομένων για τα σχολεία της Καλιφόρνια. Ασχολείται με τα μυστικά της κβαντικής διεμπλοκής.

 

Άλλα βιβλία