• Βιογραφικό
  • Bιβλία

Βιογραφικό

Nathaniel David Mermin (1935) είναι  φυσικός στερεάς κατάστασης στο πανεπιστήμιο Cornell, γνωστός για το ομώνυμο θεώρημα Mermin-Wagner , την εφαρμογή του όρου » boojum » στην υπερπληροφόρηση ,

Ο Mermin ήταν ο πρώτος που σημείωσε πως η κατάσταση των τριών σωματιδίων GHZ καταδεικνύει ότι καμία τοπική κρυμμένη μεταβλητή θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει τους κβαντικούς συσχετισμούς.  Μαζί με τον Asher Peres , εισήγαγε την απεικόνιση της κβαντικής συνάφειας και εφάρμοσε τη φράση «κλείστε και υπολογίστε!» για να χαρακτηρίσει τις απόψεις πολλών φυσικών σχετικά με την ερμηνεία της κβαντικής μηχανικής . Το 2012, υποστήριξε την ερμηνεία που είναι γνωστή ως Quantum Bayesianism ή QBism .

 

Bιβλία