Πίσω από τις εκδόσεις ΡΟΠΗ, υπάρχει μια ομάδα αποτελούμενη από ανθρώπους προερχόμενους από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς. Ο καθένας τους φέρνει τη δική του προσέγγιση και τις δικές του ιδέες στη δουλειά μας.

Δίνουμε έμφαση στη συνεργασία με νέους και δημιουργικούς επαγγελματίες, όπως συγγραφείς, μεταφραστές και σχεδιαστές. Τέλος, συνεργαζόμαστε με γνωστούς ακαδημαϊκούς και επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν ως σύμβουλοι για τη ΡΟΠΗ, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και προτάσεις.

Φίλοι της ΡΟΠΗΣ

Μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που συμβουλεύουν και στηρίζουν την προσπάθεια της ΡΟΠΗΣ και τους βασικούς σκοπούς της. Σε αυτούς προστίθενται νέοι συνεργάτες από όλο τον κόσμο αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ξαναμιλήσουμε και να σκεφτούμε τον ρόλο της επιστήμης στον 21ο αιώνα.